ความประทับใจแรกพบ

ความประทับใจแรกพบ

ความประทับใจแรก เป็นสิ่งที่สำคัญในระดับหนึ่งในหลายๆสถานการณ์ เช่น การเจรจาธุรกิจ การนัดเดท การพบปะสังคมใหม่ๆ แล้วเราจะมีวิธีอะไรที่จะสามารถสร้างความประทับใจแรกให้แก่บุคคลเหล่านั้นที่เราต้องพบปะเกิดความประทับใจในตัวเราตั้งแต่แรกเห็น

Continue reading